Frövifors Pappersbruks Musei Vänner

Frövifors Pappersbruksmuseum drivs som en stiftelse för att bevara det gamla pappersbruket i Frövifors. Museets vänförening var en av drivkrafterna till att starta upp museet i mitten på 1980-talet. Föreningens syfte är att stödja museiverksamheten.

Var med och stötta museiverksamheten i Frövifors
Gå med i Frövifors Pappersbruks Musei Vänner. Du väljer själv om du vill gå in och aktivt hjälpa till exempelvis vid evenemang på museiområdet. Eller om du enbart vill vara med och stödja museiverksamheten genom att bli medlem i föreningen.

Medlemsavgift för 2023
100 kr

Så gör du för att bli medlem
Du kan bli medlem direkt i museets reception. Betalning sker då med kort eller kontanter.

Medlemsavgiften kan även betalas in på postgironummer: 13 02 22 – 3
OBS! Ange: Namn, e-postadress och postadress.Så behandlar vi dina personuppgifter
De personuppgifter vi sparar i vårt medlemsregister används i syfte att sprida information om vänföreningens och Frövifors Pappersbruksmuseums verksamheter.

Vi tillämpar integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi har om dig kommer inte att delas med någon. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta personalen på Frövifors Pappersbruksmuseum på tfn 010-350 20 90.