Ur Arkivet (2018)

Under sommaren 2018 visades tre stycken utställningar på Frövifors Pappersbruksmuseum som hade temat “böcker” som en gemensam nämnare. “Extrakt“, “Build/Bind” och “Ur Arkivet”.


På Frövifors Pappersbruksmuseum finns ett bruksarkiv med handlingar som sträcker sig så långt tillbaka som till 1600-talet. Där finns handlingar och föremål som berättar om livet på bruket och brukssamhället i Frövifors. Det är också berättelser om livet på de herrgårdar och gods i brukets närhet där ägarna levde sina liv.

I utställningen “Ur Arkivet” visas ett urval av alla de tusentals böcker, handlingar och föremål som bevaras i Frövifors Pappersbruksmuseums arkiv. Det blir en spännande resa i dåtida berättelser, minnen, estetik och vardag, då allt från recept, reseskildringar, herbarium och storslagna skisser på lusthus visas upp.