Extrakt (2018)

Under sommaren 2018 visades tre stycken utställningar på Frövifors Pappersbruksmuseum som hade temat “böcker” som en gemensam nämnare. “Extrakt”, “Build/Bind” och “Ur Arkivet“.


“Extrakt:
1. utdrag, koncentrat, sammandrag, excerpt
2. avkok, lösning, destillat, essens

I alla tider, världen över, har människan tagit reda på läkeväxter i naturen, många gånger i närmiljön, runt stugknuten eller i dikeskanten. Rötter, stjälkar, blad och blommor har tagits tillvara. Därefter har det tillverkats salvor, bad, kompresser eller teer.

I en del av utställningen visas läkeväxter särskilt lämpade att göra drickbara avkok, s.k. infusioner på. Växterna har varit utgångspunkten, inspiration har hämtats från antika botaniska illustrationer och från katalogisering och systematisering av växt- och insektssamlingar.

I mitt arbete zoomar jag in, fokuserar på de små detaljerna och letar efter egenheter. En form, en skiftning, ett ord eller en linje, t.ex konturen längs en kant.

Objekt tillverkade i papier machéteknik med papper från gamla böcker (sent 1800-tal – ca 1950). Papper är ett förgängligt material som blir skört med tiden, är ljuskänsligt och kan mörkna, effekter jag välkomnar.

Det gamla och åldrade har ett estetiskt värde.”