Residensutställning – Örebro Konstskola (2023)

Konstnärerna Else Månsson, Cassandra Rickardsson, Margaretha Fintling och Ann-Charlotte Svensson går Örebro konstskolas påbyggnadsår och gästade museet under våren 2023. De har fått fördjupa sig i vad papper är, på fibrerna, på långsamheten i processen från växter som ska utvecklas, skördas, bearbetas, pappersmassa som ska blandas och sedan själva papprets tillblivelse. Resultatet av deras residens visades under sommaren 2023 på Frövifors Pappersbruksmuseum.

Titel: Lammet som ville vara en blomma
Titel: Lagerhus
Margareta Fintling
Född 1950. Bor utanför Örebro.

I mitt skapande är jag inspirerad av människor och mänskliga relationer och det sammanhang våra villkor utvecklas i. Jag dras ofta till livets mörkare sidor, men vill med skrattets hjälp se människans subtila vemod och absurditeter. 

Lammet som ville vara en blommaHur våra önskningar och begär driver oss att komma vidare till något vi kanske inte är, men önskar att vara. Konsumismen som en stark motor har gett oss bekvämligheter i våra liv samtidigt som den tär på jordens resurser. 

Lagerhus – Jag tänker på lagerhus som ligger efter vägarna: tysta, luktfria, samtidigt osynliga och synliga. Fullproppade med grejer vi behöver eller tror vi behöver. Ett stopp på vägen till nästa och nästa lager eller nästa långtradare, båt, flyg, för att sorteras, sättas ihop, skickas vidare, konsumeras, användas, slängas. Slitas ut till sopor som alla försöker slippa se och som ingen vill ta emot. Priset på varorna: elen, oljan, plasten, maten, kläderna görs upp på börserna bakom svarta glas. Skyskrapor i London, New York, Tokyo, Peking. Där bestäms villkoren i våra liv: osynligt, luktfritt, tyst.

Titel: När orden lämnar boken
Else Månsson
Född i Stockholm 1955. Bor i Örebro.

I det intressanta utforskandet, både teoretiskt och i det fysiska utförandet, föds ideerna och leder så vidare under arbetets gång. Det oförutsägbara och det oförfogbara i processen är en mycket välkommen, spännande och för mig oundviklig del i verket.

En process från ärvda 1800-talsböcker på väg till tippen, genom mina släktingars livsbetingelser:  bönder – väckelserörelse – ”läsare” – själslig spis, via pappersmassan från blekt och oblekt barr och björk till nya papper. Papper nu med utrivna sidor, översvärtade delar, strimlade texter, urklippta bilder, fokuserade detaljer. Utan så många ord av utläggningar, tröst, förklaringar, vila, varningar, nåd och hopp. Före boken fanns väl orden.

Titel: Olle
Titel: Sjutton och en halv
Cassandra Richardsson
Född 1994. Verksam i Örebro.

Jag utgår från min relation mellan minne, dokumentation och person, ett sätt att kunna få finnas i en viss känsla. Genom att bearbeta enskilda minnen, upprepa och reflektera. Att hitta plats, och ge utrymme till ett uttryck att få finnas i en känsla som kan vara komplex.

Ett kuvert, ett frimärke, en text, en handstil.
Något som förlorats, återvinns.
Laddat, i det dolda.
Få ord, stor mening.
En närvaro, även så på håll.


Titel: Händerna
Ann-Charlotte Svensson
Född 1976. Verksam i Hammar/Askersund.

Min konst är en undersökning och kartläggning av filosofiska frågor om livet och vår personliga existens. Skapandet handlar om att utforska känslor, tankar och impulser. Jag tror att genom att möta vår inre känslighet och upplevelsevärld kan vi förhöja vår medvetenhet till oss själva samt öka förståelsen för den kontext vi lever och verkar i.

Under residenset blev jag intresserad av processen hur papper tillverkas. I mitt skapande har jag fokuserat på hantverket från naturen, det vill säga trädet som huggits ned av någons händer och styrkekraft. Trädet har processats i olika led, blivit pappersmassa, pappersark, tidningar, böcker.

Historien flätas samman av händernas hantverk. Det robusta och hårda. Styrkan får möta det sköra, den släta ytan. Motsatserna talar med varandra. I det samtalet visar det sig att i det bräckliga vilar styrkan. I det hårda existerar en sprödhet. Konstverken får representera den dialogen – naturens egen dualism.