Tillgänglighet

Museibyggnader

Frövifors Pappersbruksmuseum består av tre byggnader samt bevarad utomhusmiljö. Huvudbyggnadens olika faciliteter har egna ingångar från markplan. Då huvudentrén har ett sluttande plan mot dörr kan rullstolsburna behöva assistans.

Via en särskild port till vänster om entrén nås utställningarna samt inomhussittplatser för caféet. Gångdörren i porten har en stålkant nertill som tröskel. Hela porten kan öppnas vid behov.

Via en bro nås övriga byggnader. Den gamla maskinhallen är en enplansbyggnad med en port med ståltröskel som förses med ramp vid behov. 

Mittemot maskinhallen finns en tre våningar hög museibyggnad, försedd med hiss. De två nedersta våningarna är öppna för allmänheten. Hissen är belägen på första våningen som nås utifrån via en ramp.

Parkering

Vi erbjuder parkering för dig strax utanför grindarna. Avståndet till vår entré är cirka 50 meter. Underlaget är asfalt.

Huvudentrén är i markplan. Inträdesbiljetter till museet säljs antingen innanför dörren eller via ett fönster.

Toaletter

Det finns tre toaletter på området, varav en i entrébyggnaden. Då det är nivåskillnad i entrébyggnaden med trappor inifrån butik och café, nås RWC enklast från en separat ingång i markplan. Här finns även en invändig hiss.

Ytterligare två toaletter, varav en är RWC, finns i Pappersmagasinet inne på området. Byggnaden har två entréer som nås via ramper. 

Café

Cafét är inrymt i huvudbyggnaden. Fika säljs vid samma disk som entrébiljetter och butiksvaror. Sittplatserna nås via en trappa inne i lokalerna eller via en annan ytterdörr i markplan.

En innehållsförteckning över ingredienser i bakverk och glass finns vid kassan.

Djur

Ledar- och servicehundar är välkomna på museet, men inga andra hundar eller djur.

Konferenssal

Pappersbruksmuseets mötes- och konferenslokaler är tillgängliga för dig som är rullstolsburen. Hörselslinga saknas.

Särskilda behov?

Vår personal har mångårig erfarenhet av att guida och handleda besökare med särskilda behov. Kontakta oss på muséet och diskutera dina önskemål inför besöket.