Skola

Välkommen att utforska den spännande industrimiljön på Frövifors Pappersbruksmuseum. Museet ligger vid Fröviån, precis bredvid BillerudKorsnäs kartongbruk. Här finns gamla byggnader med pappersmaskiner från början av 1900-talet bevarade.

Handpappersverkstaden/Maskinhallen
Hur kan träd bli papper? Vår pedagog berättar och visar i handpappersverkstaden. Eleverna får göra ett eller flera pappersark. Kanske experimentera med färg eller annat i pappersmassan.

Handpappersverkstaden ligger i anslutning till museets maskinhall där eleverna även kan guidas runt. I guidningen berättas om förvandlingen i Frövifors, från 1500-talets stångjärnssmedjor till dagens högteknologiska kartongbruk. Hur var det att jobba på bruket då och hur är det idag?

Förpackningens historia
Förpackningens historia finns berättad i tre av museets basutställningar. Här visas historiska förpackningar från stenåldern till idag, japansk förpackningskonst och Nordens största ölburksutställning med 22.000 burkar.

Om skolan vill fokusera på förpackningar, leder pedagogen en övning med eleverna där man får till uppgift att konstruera och utforma en egen smart förpackning.

Besöket ger både teoretisk och praktisk kunskap och kopplas till kursplanerna i olika ämnen, som: historia, teknik, samhällskunskap, svenska, bild, slöjd m fl. Innehållet i upplägget anpassas till respektive årskurs och i samarbete med enskilda lärares/klassers önskemål. Läraren får i förväg uppgifter om besökets upplägg och om vad som förväntas av denne under besöket. Aktiviteten kan vara ett Skapande skola-projekt.

För prisuppgift, bokning eller mer information var vänlig kontakta oss.