Skola

Under 2021 anpassas verksamheten till de nya förutsättningarna i och med Coronapandemin, men vår förhoppning är att kunna ta emot mindre grupper åt gången. Hör av er till oss för mer information om ert besök.

Vi erbjuder även att vi istället kommer till er verksamhet, där vi lär ut och håller workshop, som en lösning för att minska risken för smittspridning. Är ni intresserade? Hör av er till vår pedagog.

Vad är papper?

På Frövifors pappersbruksmuseum samsas historia och nutid. För mer än hundra år sedan förvandlades det järnbruk som tidigare låg här till ett pappersbruk, och i dag är museet granne med ett supermodernt kartongbruk. Men hur kommer det sig att det är så bra att göra papper här, där det förut gjorts järn? Och varför luktar det så konstigt? Vad är egentligen papper och hur gör man det? Kan man göra papper själv eller måste det göras i stora maskiner?

I maskinhallen får eleverna i en guidad visning möta arbetare som en gång jobbat i den gamla pappersfabriken, både barn och vuxna, och följa tillverkningen från råvara till papper.

I handpappersverkstaden får eleverna göra sitt eget papper. De får med sig både teoretisk och praktisk kunskap om papperstillverkningen och på samma gång får de uppleva skillnaderna över tid: från att tillverka handpapper till att tillverka maskinpapper.

På Tapeten

Visste du att man i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kunde tapetsera om så ofta som var tredje eller fjärde år? Eller att man på 1800-talets första hälft satte upp tapeter med motiv av politiska nyheter, upptäckter eller sådant man gillade från populärkulturen?

Många pappersföremål tar vi förgivet och kastar när vi är klara med dem. Ett sådant föremål är tapeten, som limmas över med en ny när den gamla känns föråldrad eller tråkig. Ändå är tapeten ett riktigt spännande föremål, inte bara för att förstå papprets utveckling, utan även för att förstå samhällets.

I en guidad visning av utställningen På Tapeten får eleverna förståelse för hur tillverkningen av papper förändrats från handgjort lumppapper till maskingjort cellulosapapper. De får även reflektera över samhällets utveckling och hur mönster i vår omvärld påverkas av samhälle, populärkultur, mode och politik, för att nämna något. De får även förståelse för hantverket bakom tapeten.

För att fördjupa kunskapen får eleverna själva skapa tapeter med olika tekniker efter att själva ha fått designa ett enklare mönster. Eleverna får fundera på komposition och hur man konstruerar ett mönster som kan upprepas i det oändliga.

Vi behöver förpacka den här!

Förpackningar har använts av människor från stenåldern till idag. På Frövifors Pappersbruksmuseum finns flera förpackningsutställningar som väcker frågor och tankar. Varför använder människor förpackningar? Hur har man kunnat tillverka förpackningar i olika tider? Varför använder man papper till förpackningar? Hur används de idag?

I en guidad visning av utställningarna i Pappersmagasinet får eleverna reflektera över förpackningens betydelse för människor historiskt och idag från ett personligt och globalt perspektiv. Utifrån reflektionerna om förpackningens betydelse får eleverna sedan designa och pröva sina idéer genom att själva tillverka en pappersförpackning.