Charlotte Ostritsch (2022)

Under våren 2022 har Charlotte Ostritsch haft ett konstnärsresidens hos oss på Frövifors Pappersbruksmuseum, inom ramarna för Konstfrämjandet Bergslagens projekt Skogen mellan oss.

Som mål hade Charlotte att utforska kopplingen mellan pappret och skogen som materialitet men även som erfarenhetsbärare. Detta ledde till att hon under sitt residens fick tillfälle att lära sig om brukets och papperstillverkningens historia och vilka förutsättningar som har funnits för att kunna tillverka papper över tid. Samtidigt har hon arbetat experimentellt i museets handpappersverkstad och rört sig fritt i de historiska miljöerna vilket utmynnat i två verk som visas på museet fram till november 2022.

365 Paper Works (2022)

Verket består av 365 (+1) handgjorda papper. De är ett försök att visa tid i papper för att rama in det arbete som museet gjort med att samla in berättelser från sverigefinska arbetare som jobbat år Frövifors bruk. Genom verket vill Charlotte ge besökarna en glimt av ett liv, av hur tiden som arbetarna lagt ner på att göra papper åt bruket kan förnimmas och åskådliggöras.

On being a ghost in the museum and the ephemeral life of a human (2022)

Verket är en fotoserie som dokumenterar Charlottes tid på Museet. När hon kom hit hade hon med sig ett fotografi på sin farfar, taget för 100 år sedan i Matfors pappersbruk där han står framför de då moderna maskinerna. Att vara ensam i maskinhallen de här sex månaderna, att vara den enda som rörde sig, den enda som flytta på saker, fick Charlotte att känna sig som ett spöke i historien. Maskinerna är det som finns kvar, vi människor kommer och går.

Bilder: Charlotte Ostritsch cyanotypi på handgjort papper ur bildserien On being a ghost in the museum and the ephemeral life of a human (2022).