Dyngtvinnaren – Sveriges äldsta pappersmaskin

Sveriges äldsta bevarade pappersmaskin finns på museet, den s k ”Dyngtvinnaren”. Maskinen är byggd 1867 i Edinburgh i Skottland. Under sina första år i Sverige stod den i Emsfors i Småland, innan den flyttades till Skoghall i Värmland. Där gick den mellan 1923 – 1984. Därifrån transporterades den till Frövifors till en nybyggd hall där tidigare vår äldsta pappersmaskin PMII stod. Det var ännu tidigare platsen för den gamla hammarsmedjan som revs 1891.

Namnet ”Dyngtvinnaren” fick maskinen då man i den använde massa av mindre god kvalitet, s k spillmassa eller avloppsmassa, som råvara. Det är ju skräp, d v s ”dynga” på värmländska.