På Nytt! (2015)

I 2015 års samlingsutställningen “På Nytt! – Återbruk i konst & hantverk” medverkade 14st enskilda konstnärer och konsthantverkare från hela Sverige. Medverkade gjorde också 14st elever från Eskilstuna Folkhögskolas utbildning “Recycle Design” som visade sina elevarbeten. Dessutom visades föremål från Örebro Läns Museums och Pappersbruksmuseets egna samlingar som har koppling till återbruk.