Kontakt

Frövifors Pappersbruksmuseum
Museivägen
718 80 Frövi
Tel, växel: 0581-372 09
E-post: froviforsmuseet@billerud.com

Vandrarhem ”Hotell Bullefant”
Tel, bokning av vandrarhem: 0581-376 74
E-post: vandrarhem.froviforsmuseet@billerud.com

Personal
Mikael Tiderman
Museichef
Tel: 0581-376 76 eller 070-417 17 36
E-post: museichef.froviforsmuseet@billerud.com

Lotta Sundgren
Administration / Arkivassistent
Tel: 0581-372 09
E-post: froviforsmuseet@billerud.com

Pernilla Hjelt
Curator / Museipedagog
Tel: 0581-376 74
E-post: pedagog.froviforsmuseet@billerud.com

Maria Karlsson
Receptionist / Arkivassistent
Tel: 0581-376 74

Maria Karlqvist
Vaktmästare