Från järnbruk till kartongbruk

Sveriges industriella vagga låg i Bergslagen med skogen, vattenkraften och malmen som bas. Redan sedan 1500-talet finns det dokumenterat om aktivitet kring Fröviån då det första järnbruket startades upp under Gustav Vasas styre. Fram till 1891 producerades stångjärn då bruket övergav järnet för det allt mer lönsamma pappret.
Vår brukshistoriska utställning fokuserar på utvecklingen från järnbruk till kartongbruk och ger en inblick i livet i det framväxande brukssamhället.