Tsutsumi – Japansk förpackningskonst

Utställningen Tsutsumi fokuserar på japansk förpackningskonst och innehåller både antika och moderna förpackningar.

I Japan kan sättet att förpacka en present på, vara lika viktigt som själva presenten. Papperet, inslagningen osv ska både visa på relationen mellan givaren och mottagaren och ge en liten aning om paketets innehåll.

Det speciella med tsutsumitekniken är att pappersarket som används, helst handgjort, inte klipps, utan istället viks efter presentens form.

Samlingen är unik i sitt slag i Europa och är en av museets fasta utställningar.