Maskinhallen

Frövifors Pappersbruksmuseum är en stiftelse grundad för att bevara de maskiner och lokaler som utgjorde Frövifors Pappersbruk fram till 1980.

I maskinhallen visas pappersmaskinerna PM III (1907) och PM IV (1911) i sin ursprungliga lokal från 1900-talets början. Maskinhallen är i stort sett orörd och i det skick som de sista arbetarna lämnade den i för över 40 år sedan. De sista rullarna kraftpapper som producerades sitter fortfarande kvar i maskinerna. Arbetarnas egna berättelser och minnen finns bevarade i de mediaspelare som står placerade i maskinhallen.