Föremålsinsamling

Trots att museets arkiv redan idag innefattar hundratals bilder saknas dokumentation kring verksamheten i många fall. T.ex. saknas fotografisk dokumentation interiört från ett flertal av pappersbrukets byggnader. Från järnbrukstiden finns enbart två bevarade bilder från verksamheten i Frövifors.

Vid pappersbrukets nedläggning 1980 splittrades mycket av brukets inventarier upp. Vissa delar skrotades, andra flyttades upp till den nybyggda kartongindustrin. Kanske finns det även delar som nu finns i privat ägo?

Hjälp oss att bevara och berätta
Vår förhoppning är att både nya föremål och bilder ska kunna läggas till och registreras i museets arkiv och samlingar. Dessa är mycket viktiga för det långsiktiga bevarandet som Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum arbetar med. Både för att visas publikt i kommande utställningar, men även för att sparas för eftervärlden.

Vad finns i dina gömmor?
Har du fotografier, pappersrullar, arbetskläder, inventarier, en bit stångjärn eller något annat som kommer från de tidigare verksamheterna i Frövifors? Kanske dök det upp saker när dina föräldrars hus skulle tömmas? Då är vi intresserade av att komma i kontakt med dig!

Kontakta museichef Mikael Tiderman på:
museichef@froviforsmuseet.com
eller
070-417 17 36