Pages (2022)

Sommarens papperskonstutställning Pages på Frövifors Pappersbruksmuseum görs i samarbete med Örebro Konstskola. Under våren har de studerande haft kurser i papperskonst med konstnärerna Charlotte Ostrisch och Irina Hauska. Papprets mångsidighet som konstnärligt och kulturellt material har varit i fokus. Resultatet blev utställningen Pages med artist books, skulpturer, skulpturala installationer, måleri och teckning som kan besökas under hela sommaren och in på höstterminen.

Utifrån olika uppgifter har de studerande utforskat pappret med alla sina sinnen eller närmat sig pappret utifrån bokens anatomiska uppbyggnad. Vad kan man som konstnär uttrycka med papper som material? I utställningen visas ett trettiotal mycket olika arbeten, både i skala och i närhet, berättar Charlotte Ostritsch som också är lärare på skolan. Materialen skiftar, tunt torkpapper, papperskassar, bullformar och vätskekartong donerat av BillerudKorsnäs i Frövi.

Papper i sig kan ses som ett anonymt medie, i sig opersonligt innan vi ger det en uppgift och tillskriver det ett värde, förklarar Pernilla Hjelt, curator på museet och får medhåll från Charlotte Ostritsch, pappret kan bära minnen i form av fotografier, barnteckningar, pengar eller kontrakt. Vi är också vana att använda pappersföremål på specifika sätt, som kaffefilter, torkpapper eller mjölkkartonger, men när de får uppgiften att vara ett skulpturalt material förändras uppgiften och något oväntat kan skapas.