Build/Bind (2018)

Under sommaren 2018 visades tre stycken utställningar på Frövifors Pappersbruksmuseum som hade temat “böcker” som en gemensam nämnare. “Extrakt“, “Build/Bind” och “Ur Arkivet“.


Skinn, klot, papper och pergament. Smaka på ord som sprängt snitt, orientalisk häftning, franska kapitälband och upphöjda bind.

Handbokbindning är ett gammalt och traditionellt yrke men ger samtidigt frihet till eget skapande. Det är ett hantverk som ger tillfredsställelse åt alla sinnen.

På Leksands Folkhögskola finns Nordens enda yrkesutbildning i bokbinderi. Avgångseleverna på bokbinderiutbildningen har arbetat med olika utmaningar under året, och variationen är stor mellan tekniker, material och uttryckssätt. Utställningen ”Build/Bind” visar prov på både klassiskt, modernt och historiskt bokbinderi.