Union – Jukhee Kwon (2023)

Jukhee Kwons papperskonstutställning Union visades mellan den 2-30 sep 2023. Utställningen bestod av konstverk som Jukhee skapade under sitt konstnärsresidens på museet.

När jag gick sista året på Chung-Ang universitetet i Korea 2004 började jag betrakta och se träd som konstnärligt material och jag skapade skulpturer och installationer med delar från dem, så som grenar och stammar, berättar Jukhee Kwon. Efter studierna arbetade hon som illustratör men kände efter några år att hon ville utforska världen och började en resa som landade i Londons Camberwell Arts Collage och en kurs i bokkonst. Under utbildningen fick hon lära sig bokens anatomi och hantverk men ju mer hon arbetade med materialen desto större frustration och behov fick hon att istället skapa andra objekt än just böcker.

Nu har jag vandrat med böcker och papper sedan 2011, fortsätter hon. I katalogen från Jukhees senaste utställning Liberated[1] på October Gallery i London är det lätt att se vilken stark relation hon har till dessa ting och pappret som material. Hon använder sig av begagnade eller övergivna böcker, liksom de kasserade böckerna från Lindesbergs bibliotek som blivit hennes arbetsmaterial i den här utställningen. Att välja en bok till konsten är som när man vill hitta en ny vän, det måste uppstå en speciell gnista. När Jukhee hittat rätt försöker hon förstå bokens dolda karaktär och utveckla en relation till den tills någonting uppstår mellan dem.

Under konstresidenset på Frövifors pappersbruksmuseum har jag börjat kombinera dessa två material, trä och papper, i min konstpraktik, förklarar Jukhee. Jag känner en analogi (motsvarighet) och interaktion mellan dem som skapar deras nya historier. Vad jag gjorde var att låna ut min kropp, som en utförare, som lyssnar på och observerar deras konversation. Utställningen Union är en ny upptäckt och ett allra första steg till att bredda mitt perspektiv i det konstnärliga arbetet.


[1] Houghton, Gerard (2023). Jukhee Kwon – Liberated. October Gallery, London.