Ställa ut på Frövifors Pappersbruksmuseum

Utställningshallen på Frövifors Pappersbruksmuseum inryms i den gamla mekaniska verkstaden på pappersbruket. Utställningshallen är fördelad på två våningar och förbinds med två trappor samt hiss. Utställningsytan på nedervåningen är totalt på ca 300m² och på övervåningen ca 330m².

Nedervåningen
Utställningsytan på nedervåningen är uppdelad i två rum; verkstadshallen och galleriet och ligger i anslutning till museets reception/museibutik.

Övervåningen
Utställningsytan på byggnadens övervåning består av två rum. Det f.d. snickeriet är ett luftigt rum med högt i tak. Rummet har ett naturligt ljusinsläpp finns genom alla fönster som finns på tre av rummets väggar. Det andra rummet har lägre takhöjd än snickeriet, vilket skapar en mer galleriliknande atmosfär.


Utställningsmaterial
När en ny utställning byggs på museet finns ett flertal olika saker att tillgå. Här följer några exempel.


Bilder från tidigare utställningar
Här följer några bilder från tidigare utställningar och evenemang i museets utställningshall.