Visning av sommarutställningarna

Visningen tar dig genom tre utställningar: Ur arkivet, föremål ur vårt arkiv berättar om platsens historia och om vårt gemensamma kulturarv. Extrakt, en konstutställning av Cecilia Levy. Build/Bind, Leksands Folkhögskolans slututställning i bokbinderi.