Skapande verkstad (19 jun – 31 aug)

Är du barn eller ungdom och tycker om kreativa aktiviteter? För dig har vi dukat fram material för skapande i papper utifrån våra tre sommarutställningar.

I vår SKAPANDE VERKSTAD kan du vissa dagar tillsammans med pedagogen marmorera papper, vika tredimensionella former i origami, rulla papper till mobiler och sy dig ett litet häfte.

Dagar då SKAPANDE VERKSTADEN är obemannad kan du skapa utifrån olika förslag tillsammans med en medföljande vuxen. Till exempel kan du vika en japansk solfjäder, vika en ask eller vika ett kuvert till ditt brev.

Under ”Bergslagens Familjeveckor” hålls fler pedagoghandledda aktiviteter:

Torsdag 28/6, kl 10.30-12.00, 13.30-14.30
Gå på en pappersvandring i museet och gör sedan marmorerat papper med museets pedagog. På eftermiddagen sys ett litet häfte.

Lördag 30/6, kl 10.30-12.00, 13.30-14.30
Prova på att göra ett fröpapper tillsammans med museet pedagog. Sy ett litet häfte. Dagen avslutas med en pappersvandring på museet.

Onsdag 4/7, kl 10.30-12.00, 13.30-14.30
Gå på en pappersvandring i museet och gör sedan marmorerat papper med museets pedagog. På eftermiddagen sys ett litet häfte.