Motorfik (Inställt)

2020 års motorfik är inställda p.g.a. den rådande pandemin.