Litteraturlista – Ur Arkivet

Littraturlistan är en källa och inspiration till utställningens texter.
Den är fri att användas av alla vetgiriga och lustläsare!

S.M Erikson och Larry Sährendal, Näsby Hembyggdsförening, 1974, Boken om Näsby och Frövi

Peter Ullgren, Norstedts 2015, En Makalös Historia, Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall

Tersmedenska släktföreningen, 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden

Byggförlaget Stockholm, 2000, Svensk Trädgårdskonst, under fyrahundra år

Nordiska Museet,1988, Trädgård, en kulturhistorisk utställning

Stiftelsen Läckö slott, 2008, Greve Magnus kök och hushåll på Läckö

Västergötlands turistråd, 1990, Människans lustgårdar

Eliz Lundin, Örebro, 1998, Postvägar, Postkontor och postgårdar i 1750-talets Sverige

Björn Cederberg, Historiska Media, 2015, Turistens blick, Nedslag i resandets historia

Allhems förlag Malmö, 1969, Slott och herresäten i Sverige, Närke och Västmanland

Håkan Groth, Norstedts, 1991, Nyklassicismen i Sverige, svenska inredningar och möbler 1770-1850

Knut Mykland, 1985, Bonniers värlshistoria 13, Revolutionernas tid

Nationalmusei utställningskatalog nr 554, 1991, Empiren i Sverige

Statens konstmuseer och Streiffert & Co Bokförlaget HB, 1991, Karl Johan

Stiftelsen Läcköinstitutet,1991, Bernadotte, Bernadotter i politik och kulturliv, Konst, inredningar och teknik i empirens Sverige

Ulf Sörenson, författaren och kommittén för stockholmsforskning, 1999, När tiden var ung, arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909

 

MUSIK

Musiken i utställningen är gjord av Lee Rosevere (CAN).