Uppstartsmöte: Intervjuprojekt med Sverigefinnar (10 apr)

Hej!

Frövifors Pappersbruksmuseum hälsar alla välkomna i Finska förvaltningsområdet! Genom att träffas 10/4, kl 14.00 på museet hoppas vi på en trevlig pratstund om minnena av livet och arbetslivet.

Museet vill komma i kontakt med er sverigefinnar som arbetat för Frövifors Pappersbruk i skogen eller på pappersbruket. Alla berättelser är viktiga! Vi vill samla in berättelserna för framtiden för att komplettera museets kunskap om människors liv och arbete förr i pappersbruket.

Vi kommer att be om en intervju som spelas in. Vi ber om att få spara och använda intervjumaterialet.

Hoppas att du vill dela med dig av ditt liv och dina arbetserfarenheter. Kanske har du föremål som är intressanta för din berättelse?

Vi tackar på förhand!


Hei!

Fröviforsin paperitehtaan museo toivottaa tervetuloa kaikille Suomen hallintoalueella! Tapaamalla museossa 10/4, kello 14.00 toivomme mukavaa keskustelua kun muistelemme elämää yleensä ja työelämää erityisesti.

Museo haluaa saada yhteyden ruotsinsuomalaisiin, jotka ovat työskennelleet Fröviforsin paperitehtaan metsissä tai paperitehtaalla. Kaikki tarinat ovat tärkeitä! Haluamme kerätä tarinoita muistiin ja täydentää museon tietämystä ihmisten elämästä ja työstä paperitehtaalla.

Pyydämme että saamme haastatella, säästää ja käyttää haastatteluaineistoa.

Toivottavasti haluat jakaa sinun elämäsi ja työkokemuksesi ajalta Fröviforsin paperitehtaan ajalta. Ehkä sinulla on esineitä jotka ovat mielenkiintoisia tarinasi kannalta?


Mikael Tiderman – Museichef, Frövifors Pappersbruksmuseum
Maarit Nilsson Polet – Curator/pedagog, Frövifors Pappersbruksmuseum