Intervjuprojekt ”Arbetarnas minnen”

Under hösten 2015 inleddes arbetet med ett stort intervjuprojekt på Frövifors Pappersbruksmuseum. Projektet går under arbetsnamnet ”Arbetarnas minnen” och syftar till att för framtiden dokumentera minnen av hur det var att arbeta på Frövifors Pappersbruk.

Genom införskaffning av teknisk utrustning kommer sedan intervjuerna att kunna visas upp som en del av utställningen nere i maskinhallen. Genom att trycka på en knapp kan man som besökare få ett filmklipp uppspelat som beskriver t.ex. ett arbetsmoment i produktionen, berättat personligt av en man eller kvinna som tidigare arbetat där. Och dessutom på platsen där själva arbetet utfördes.

Under hösten/vintern 2015 påbörjades förarbetet med att inventera befintligt material i museets arkiv. Materialet omfattar både stillbilds- och filmmaterial, men även ljud i form av t.ex. intervjuer som tidigare har gjorts med arbetare på Frövifors Pappersbruk. Dom intervjuer som gjordes 1979 digitaliseras nu för att kunna bevaras för framtiden. I dessa intervjuer medverkar personer som påbörjade sin anställning på Frövifors Pappersbruk redan på 1910-talet. Något som gör att vi kan komplettera de intervjuer som nu kommer att genomföras med mer historiskt material från brukets barndom. Vi söker nu personer som vill dela med sig av sina minnen.

Intervjuerna, filmning och klippning kommer att genomföras av filmaren Niclas Lindahl, som tidigare även har arbetat med det uppmärksammade filmprojektet ”Bygde-TV”.

Intervjuprojektet kan genomföras då Riksantikvarieämbetet under våren 2015 beslutat sig för att delfinansiera projektet.

Vi vill nu komma i kontakt med dig som tidigare har arbetat på pappersbruket i Frövifors.
Kontakta Mikael Tiderman för mer information.
museichef.froviforsmuseet@billerudkorsnas.com
Tel: 070-417 17 36